Het belang van ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind wordt ouderbetrokkenheid genoemd. Een veelgenoemde term die door ouders op hun eigen manier wordt ingevuld. Hoewel ouderbetrokkenheid momenteel een ‘hot item’ is, bestaat het al zolang er scholen zijn. Kinderen brengen het grootste deel van de tijd thuis of op school door. Hierdoor kunnen opvoeding en onderwijs niet los van elkaar worden gezien.

Het is daarom enorm belangrijk dat de ouders van het kind en de onderwijsinstelling goed met elkaar samenwerken en communiceren. Uit onderzoek is gebleken dat een goed contact tussen de school, ouders en leerlingen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling ten goede komt.

Oudercommunicatie

Eén van de belangrijkste onderdelen bij ouderbetrokkenheid is communicatie. Je kan eigenlijk wel stellen dat ouderbetrokkenheid valt of staat met de communicatie tussen de bassischool en de ouders. Was de communicatie jaren geleden vooral eenrichtingsverkeer: de school communiceerde naar de ouders, inmiddels nemen de ouders daar geen genoegen meer mee.

Tegenwoordig wordt er veel geïnvesteerd in tweezijdige communicatie, zowel door de ouders als door de leerkrachten. Belangrijk hierin is dat beide partijen elkaar serieus nemen, er goed naar elkaar geluisterd wordt en dat men zich in de ander kan verplaatsen. Uiteindelijk willen zowel de ouders van het kind als de school hetzelfde, namelijk dat het goed gaat met het betreffende kind. Beide partijen ondersteunen en versterken elkaar in het belang van het kind.

Ouderbetrokkenheid vergroten

Om de ouderbetrokkenheid te vergroten is het belangrijk dat de school zich gaat inzetten om actiever te communiceren met de ouders. Dit gaat verder dan een brief meegeven met mededelingen, het persoonlijke contact is ook belangrijk. Je kunt hierbij denken aan huisbezoeken en rapportgesprekken, maar ook korte informele gesprekjes voor of na de les dragen bij aan een betere ouderbetrokkenheid. Ook kunnen er meer contactmomenten geregeld worden, bijvoorbeeld bij het afsluiten van projecten.

Nieuwe manier van communiceren

We leven tegenwoordig in een tijd waarin alles snel moet en we overal van op de hoogte willen zijn. Onze smartphone is hier dan ook een belangrijk onderdeel in. Waarom zou deze smartphone dan ook niet ingezet kunnen worden om de ouderbetrokkenheid te vergroten? Basisschool Apps maakt snelle, eenvoudige en beveiligde communicatie tussen leraren en ouders mogelijk. Met deze app kunnen scholen ouders informeren, zowel persoonlijk als de hele klas tegelijk. Lees hier hoe wij andere scholen geholpen hebben met het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] in ons vorige artikel staat beschreven is communicatie het belangrijkste onderdeel van ouderbetrokkenheid. Gesteld kan […]

Reacties zijn gesloten.